De Zonnebloem Afd. Capelle Schenkel-Schollevaar deel 2

  • zondag 19 juni 2022
  • Willem Hess

Monique van der Pas en Hanneke Verdoold, bestuursleden van de "De Zonnebloem" 
Afd. Capelle Schenkel-Schollevaar vertellen hierin verder over waar "De Zonnebloem" 
in deze wijken voor staat.