Sportweek in Schollevaar!

  • zondag 11 juli 2021
  • Kasper Luchtmeijer

Binnenkort vindt voor de 16ekeer de jaarlijkse sportweek in Capelle-Schollevaar plaats.  Opnieuw staat er een enthousiast team sporters uit de Ontmoetingskerk klaar om op het sportveld aan het Louvre (achter de Sjalomschool) de activiteiten voor de kinderen te begeleiden.

Van maandag 19 juli tot vrijdag 23 juli worden elke middag, van 14.30 tot 16.30uur, clinics gegeven voor kinderen van 5t/m 12 jaar. Vooral voetbal- en volleybalclinics, maar ook andere sporten komen langs, aangevuld met sportieve spelletjes. Voorafgaand aan het sportprogramma zal in de Sjalomschool naast het sportveld een kinderprogramma worden gehouden (Vakantie Bijbel Club).

Kinderen zijn voor beide programma’s welkom, maar ook één van beide is mogelijk.’ s Avonds zijn jongeren van 13 t/m 18 jaar welkom om samen van 19.00 tot 21.00 uur te voetballen of volleyballen. Samen met het sportteam worden er dan partijtjes gespeeld. Verspreid over de dag wordt door het sportteam door middel van onder andere dramastukjes vertelt over het christelijke geloof.

De sportweek wordt vrijdagavond op het sportveld afgesloten met een buurtbarbecue voor alle kinderen, tieners, jongeren en hun ouders. Tijdens deze avond, die begint om18.00 uur, is er voor de kinderen die mee hebben gedaan aan de sportweek nog een presentje. Kaartjes voor deze buurt barbecue kosten € 2,- per persoon.

Tijdens de week zelf zijn er aanvullende maatregelen van kracht om het voor iedereen veilig en gezellig te houden. Zo gelden o.a. de voorschriften van het RIVM. Kijk voor meer en/of actuele informatie op onze website:
www.ontmoetingskerkonline.nl.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 11 juli 2021