Gemeente Krimpen helpt DCV met lening

  • maandag 29 juni 2020
  • Davey Euwema

Voetbalclub DCV heeft een lening van € 175.000 gekregen van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De club kampt met betalingsproblemen en de lening moet ervoor zorgen dat een stabiel voortbestaan voor de club kan worden veiliggesteld.

Het ontbreekt de Krimpense club aan liquide middelen om lopende facturen te kunnen voldoen. De lening is dan ook aangevraagd om ervoor te zorgen dat de komende jaren aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en om voor financiële stabiliteit te zorgen. Dit vertelde penningmeester Laurens Eigdeman tegen IJssel-Sport.

Terugbetalingstermijn
DCV dient het geleende bedrag binnen vijf jaar terug te betalen. Eigdeman verwacht niet dat dit problemen op gaat leveren.

"Ik heb een langetermijn liquiditeitsprognose gemaakt, waarin we op basis van de contracten die we hebben en op basis van het verwachte aantal leden en de sponsoropbrengsten en ook de kantineopbrengsten hebben gekeken, hoeveel geld we nodig hebben de komende 5 jaar?" 

Bij het opstellen van de plannen heeft de club er rekening mee gehouden dat er pas in januari weer gevoetbald kan worden. Eigdeman geeft aan dat het moeilijk in te schatten valt met welk scenario de club rekening moet houden. Al zou ook bij het ergste scenario de lening wel in vijf jaar terugbetaald kunnen worden.

Gift
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft overwogen om het bedrag niet als lening, maar als gift uit te geven. Deze suggestie was afkomstig van Leefbaar Krimpen. De gemeente is hier echter niet in meegegaan omdat het niet eerlijk zou zijn met het oog om andere verenigingen binnen de gemeente. In overleg tussen DCV en gemeente is voor de lening gekozen, omdat beide partijen het als geschikte oplossing zien. 

Toekomst
DCV en de gemeente willen beiden graag dat de club op het Waalplantsoen gevestigd blijft. Er zijn al gesprekken geweest over financiering voor verdere ontwikkeling van het complex. De club heeft zelf al een beeld over hoe het complex in de toekomst verbeterd kan worden. Eigdeman wil hierover graag in gesprek met de wethouder, maar is nog in afwachting van zijn benoeming.  PvdA-fractievoorzitter Coen Derickx krijgt de portefeuille sport toegewezen als onderdeel van het nieuwe Krimpense college, dat aanstaande donderdag wordt geïnstalleerd.  

"Op korte termijn willen we het eerste veld vervangen door kunstgras," legt Eigdeman uit. "In de volgende fases gaan kijken naar de ontwikkeling van de kleedkamers en kantine. In de laatste fase willen we bekijken of we ook het tweede veld kunnen vervangen naar kunstgras."

De ontwikkeling van de kleedkamers en kantine is volgens Eigdeman nodig omdat hij van mening is dat de huidige faciliteiten niet nog twintig jaar mee kunnen.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 29 juni 2020