Onderzoek verplaatsing v.v. Moordrecht gestart

De gemeenteraad heeft de intentie uitgesproken om de voetbalvelden in Moordrecht te verplaatsen. In de komende periode volgt nader onderzoek naar de haalbaarheid en worden de benodigde procedures opgestart.

Realisering van de plannen is op basis van de huidige inschatting mogelijk over drie tot vier jaar. Vanwege de beoogde verplaatsing is de vervanging van het kunstgrasveld in 2017 achterwege gebleven.

Om de bespeelbaarheid in de komende 4 jaar te kunnen behouden is een beperkte renovatie van het veld noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 35.645 inclusief keuringskosten en BTW. De renovatie bestaat uit het vervangen van de zandlaag in het kunstgras door aanvulling en hergebruik van het huidige rubbergranulaat.

Delen

Advertentie