Spetterend startschot Sportstichting Zuidplas

Donderdag 28 juni werd in de Parkzoomhal in Nieuwerkerk het startschot gegeven voor de Sportstichting Zuidplas.

De Sportstichting onthulde haar nieuwe logo, website en directeur. Tijdens het evenement maakte voorzitter Roelof Oldenburg duidelijk wat de doelen zijn van de nieuwe sportstichting. ‘We hebben een loketfunctie, iedereen die wil sporten willen we helpen met informatie. Daarnaast hebben we een kennisfunctie voor clubs en sporters. We willen de smeerolie zijn tussen sportclubs en de gemeente. Ook willen we kleinschalige evenementen organiseren voor en door sporters. Maar we zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportaccomodaties.’

Oldenburg had ook nog complimenten voor zijn organisatie. ‘Na alle stormschade die aan het begin van het jaar ontstond hebben we het goed gedaan. Ik ben trots op de organisatie.’

Ook Jan Verbeek had lovende woorden. Hij bedankte zijn voorganger op de wethouder-sportpost, Rik van Woudenberg, voor zijn inspanningen om de Sportstichting Zuidplas mogelijk te maken. Verbeek benadrukte daarnaast dat de stichting in het leven is geroepen voor alle sporters in Zuidplas. Hij gaf ook aan dat de rol van de vrijwilligers binnen de clubs belangrijk is en in het oog gehouden moet worden.

Als laatste stelde de nieuwe directeur van de Sportstichting Zuidplas zich voor. Carlo Trumpi komt over van van Optisport, een bedrijf dat gespecialiseerd is in zwembad exploitatie. Hij bedankte Bert Knubbe voor al het werk dat hij heeft gedaan voor de Sportstichting en kijkt uit naar de aankomende periode.

Dansgroep Explosion gaf met een letterlijk spetterende show het startschot voor de stichting. In het zwembad werd aan het einde van de show het nieuwe logo onthuld.

Sportstichting Zuidplas

Delen

Advertentie